Các nhà nghiên cứu của Microsoft đang sử dụng ChatGPT để chỉ thị cho các robot và máy bay không người lái

robot-hand.jpg

ChatGPT của OpenAI không chỉ tốt trong việc tạo ra các phản hồi văn bản liên quan trôi chảy với các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên--nó cũng có thể đóng vai trò trong tương tác giữa con người và robot và sử dụng phản hồi từ cảm biến để viết mã cho các hoạt động của robot.

Gần đây, Microsoft đã tiến hành nghiên cứu để "xem liệu ChatGPT có thể suy nghĩ ngoài văn bản và suy diễn về thế giới vật lý để giúp đỡ cho các nhiệm vụ robot học." Mục đích của nghiên cứu là để xem liệu người dùng có thể sử dụng ChatGPT để chỉ dẫn robot mà không cần học các ngôn ngữ lập trình hoặc hiểu về các hệ thống robot như thế nào.

Sâu: Những chuyên gia này đang chạy đua để bảo vệ trí tuệ nhân tạo khỏi hacker. Thời gian đang cạn kiệt.

"Thách thức chính ở đây là dạy ChatGPT cách giải quyết các vấn đề xét đến các luật vật lý, bối cảnh của môi trường hoạt động và cách thể hiện hành động vật lý của robot có thể thay đổi trạng thái của thế giới," đội ngũ từ Microsoft Autonomous Systems và Robotics Research chú thích trong một bài viết trên blog."

Các nhà nghiên cứu của Microsoft đã khám phá khả năng sinh mã của ChatGPT, chủ yếu là bằng ngôn ngữ Python, cho các tình huống robot học, như lập kế hoạch không có đầu vào và sinh mã, sau khi ChatGPT được truy cập vào dữ liệu phát hiện đối tượng và khoảng cách đối tượng thông qua các giao diện ứng dụng.

ChatGPT có thể tạo mã bởi vì nó được đào tạo trên lượng lớn mã và văn bản đã viết. Hệ thống đã được chứng minh có khả năng giải quyết vấn đề lập trình và gỡ lỗi chương trình, với khả năng độc đáo được thêm vào là có thể đáp ứng các cuộc đối thoại và tìm kiếm sự làm rõ. Ngoài ra còn có Codex, mô hình dựa trên GPT-3 của OpenAI là nền tảng cho dịch vụ ghép các cặp lập trình tự động Copilot của GitHub, hoàn thành mã cho nhà phát triển bằng nhiều ngôn ngữ.

Ngoài ra: ChatGPT là gì? Đây là tất cả những gì bạn cần biết

Với những khả năng tương tác đối thoại và làm rõ ý nghĩa này, Microsoft đã kiểm thử khả năng của ChatGPT như là giao diện dựa trên ngôn ngữ giữa người sử dụng không chuyên môn và drone. Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra trong một bài báo, trong khi GPT-3, LaMDA và Codex đã cho thấy triển vọng trong các nhiệm vụ lập kế hoạch robot và tạo mã, ChatGPT cụ thể là "một công cụ tiềm năng linh hoạt hơn cho lĩnh vực robot, vì nó kết hợp các ưu điểm của các mô hình trình diễn ngôn ngữ tự nhiên và tạo mã cùng với tính linh hoạt của đối thoại."

Trong bài đăng trên blog của mình, các nhà nghiên cứu ghi chú: "ChatGPT đã đặt câu hỏi để được làm rõ khi hướng dẫn của người dùng không rõ ràng, và viết các cấu trúc mã phức tạp cho máy bay không người lái như một khuôn mẫu ziczac để kiểm tra trực quan kệ hàng."

Microsoft đã thử nghiệm ChatGPT để sử dụng một cánh tay robot để di chuyển các khối xung quanh để tạo ra logo của Microsoft. Các nhà nghiên cứu cũng giao cho ChatGPT việc viết thuật toán cho một chiếc drone để đến một điểm mà không va vào chướng ngại vật. Họ cũng thử nghiệm xem ChatGPT có thể quyết định điều chỉnh robot dựa trên phản hồi cảm biến trong thời gian thực hay không.

Các nhà nghiên cứu tại Google Research và Everyday Robots thuộc sở hữu của Alphabet cũng đã làm việc trên các thử thách chuyên về robot tương tự sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn gọi là PaLM, hay Pathways Language Model, giúp robot xử lý các câu hỏi mở và đưa ra phản hồi một cách hợp lý.

Bài viết liên quan

Xem thêm >>