6 điều ChatGPT không thể làm (và 20 điều chatbot này không chấp nhận thực hiện)

ảnh gettyimages-1247068286.jpg

Từ khi ChatGPT và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sinh học khác trỗi dậy, chúng ta đã đang tìm hiểu những gì chúng ta có thể làm với chúng. Tôi đã cho bạn thấy cách ChatGPT có thể viết một plugin WordPress hoàn chỉnh và giúp tôi tìm câu trả lời cho các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Gần đây, tôi đã cho bạn thấy cách ChatGPT có thể chuyển đổi văn bản thành các phong cách khác nhau, bao gồm phong cách của Shakespeare, C3PO và Harry Potter.

Ngoài ra: Các nhà nghiên cứu cho rằng ChatGPT nói dối về kết quả khoa học, cần có các giải pháp thay thế nguồn mở

Có vẻ ChatGPT có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng nó không thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nhiều việc ChatGPT không làm được hoặc không thể làm được. Hãy tiếp tục đọc đến cuối bài, bởi chúng ta sẽ xem xét một số tác động của những giới hạn này và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển tương lai của trí tuệ nhân tạo sinh sản.

Như tôi đã làm trong các bài viết khác của ChatGPT, văn của tôi được viết bằng chữ đơn giản và in đậm, trong khi bất kỳ câu trả lời từ ChatGPT sẽ được hiển thị bằng chữ nghiêng.

1. Không viết về bất cứ điều gì sau năm 2021

Giải thích tại sao bạn không thể cung cấp cho tôi các câu trả lời liên quan đến bất cứ điều gì sau năm 2021

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, tôi đã được huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn của văn bản chỉ lên đến năm 2021. Điều này có nghĩa là tôi không có truy cập vào các thông tin hoặc sự kiện xảy ra sau ngày đó. Mặc dù tôi có truy cập vào rất nhiều dữ liệu và thông tin lịch sử, tôi không thể truy cập được vào các sự kiện, tin tức hoặc các cập nhật mới nhất đã xảy ra kể từ ngày nguồn dữ liệu huấn luyện của tôi bị cắt ngang.

2. Nó sẽ không dự đoán kết quả tương lai của các sự kiện thể thao hoặc cuộc thi chính trị

Giải thích tại sao bạn không thể dự đoán các sự kiện thể thao hoặc các cuộc tranh cử chính trị mặc dù bạn có đủ dữ liệu lịch sử để tạo ra một mô hình hợp lệ

Dù tôi là một mô hình ngôn ngữ AI có thể xử lý và phân tích lượng dữ liệu lớn, bao gồm dữ liệu lịch sử về các sự kiện thể thao và cuộc thi chính trị. Tuy nhiên, việc đưa ra dự đoán chính xác cho các loại sự kiện này không phải lúc nào cũng đơn giản. Dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình máy học để xác định các mô hình và tương quan, nhưng nó không thể tính tới các sự kiện không đoán trước được, thay đổi trong hoàn cảnh hoặc các biến số mới có thể tác động đến kết quả. Ngoài ra, con người quyết định và có thể thay đổi hành vi của mình dựa trên nhiều yếu tố, điều này khiến cho khó để dự đoán kết quả của một sự kiện một cách chắc chắn.

Trong trường hợp các sự kiện thể thao, định hướng đội, chấn thương và thậm chí điều kiện thời tiết đều có thể đóng vai trò trong việc xác định kết quả cuối cùng. Trong lĩnh vực chính trị, dư luận, phản ánh của truyền thông và các tình huống thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử. Trong khi các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để dự đoán, chúng chỉ tốt như dữ liệu được huấn luyện và không thể kể đến tất cả các biến số và sự tinh vi liên quan đến những loại sự kiện này.

3. Nó sẽ không thảo luận về các vấn đề chính trị đảng phái

Giải thích tại sao bạn không muốn nói về các vấn đề chính trị đảng phái

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, mục tiêu của tôi là cung cấp các phản hồi khách quan và thông tin đối với câu hỏi của người dùng. Các vấn đề chính trị đảng phái có thể gây tranh cãi và gây chia rẽ, và quan trọng là tránh khuyến khích một chính kiến hoặc quan điểm chính trị cụ thể. Ngoài ra, các vấn đề chính trị thường là phức tạp và đa diện, với nhiều quan điểm và ý kiến ​​khác nhau để cân nhắc. Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo thì không thuộc về tôi để chọn lựa hay ủng hộ bất kỳ vị trí hay chủ trương cụ thể nào.

Ngoài ra, thảo luận về các vấn đề chính trị đảng phái có thể bị coi là thiên vị hoặc có khả năng xúc phạm đến một số người dùng. Với vai trò là một mô hình ngôn ngữ được thiết kế để phục vụ cho một phạm vi người dùng rộng lớn với nền tảng và quan điểm đa dạng, việc giữ tính trung lập và tránh tạo ra một môi trường khó chịu hoặc phân chia là rất quan trọng. Mặc dù tôi có thể cung cấp thông tin chính xác về các vấn đề chính trị, tôi luôn cố gắng giữ tính khách quan và tránh lấy một quan điểm chính trị về bất kỳ chủ đề nào.

4. Nó sẽ không thực hiện bất cứ điều gì liên quan đến việc tìm kiếm trên web

Giải thích tại sao bạn không thể tìm kiếm thông tin trên web và cung cấp câu trả lời dựa trên nội dung đó

Dù là một hệ thống xử lý ngôn ngữ tự động, nhưng tôi chỉ có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin trên mạng dựa trên dữ liệu đã được học vào mô hình của tôi. Mặc dù tôi có thể sử dụng internet như một nguồn thông tin, tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực hoặc dữ liệu hiện tại. Ngoài ra, tôi không có khả năng xác minh độ chính xác của thông tin mà tôi tìm thấy trên mạng. Vì vậy, các phản hồi của tôi chỉ giới hạn trong thông tin đã được học vào mô hình của tôi, điều này có thể không luôn đúng hoặc là thông tin chính xác nhất có sẵn trên mạng.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng cung cấp thông tin từ trang web có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền. Như một mô hình ngôn ngữ AI, điều quan trọng là tôi phải tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và tránh chia sẻ thông tin không nằm trong phạm vi công cộng hoặc tôi không được phép chia sẻ. Trong khi tôi có thể sử dụng web để cung cấp bối cảnh hoặc thông tin bổ sung để hỗ trợ câu trả lời của mình, tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin nằm trong phạm vi công cộng và tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác.

Trong một bài viết gần đây, tôi đã bàn về những lo ngại về việc sử dụng nội dung vượt ra ngoài việc đơn giản là sao chép.

Ngoài ra: Cách bắt đầu sử dụng ChatGPT

Ví dụ, trong khi ChatGPT có thể không trực tiếp trình bày thông tin từ các bài viết được viết bởi các chuyên gia công nghệ, nhưng nó vẫn có thể sử dụng thông tin đó mà không có trích dẫn. Điều này vẫn là một vấn đề lớn, mặc dù nó tuyên bố "tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác", một cụm từ nó nhắc lại ba lần trong đoạn văn thứ hai.

5. Nó sẽ không luôn chính xác

ảnh_chính_xác.jpg

Giải thích tại sao câu trả lời của bạn có thể không hoàn toàn đúng

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, các phản hồi của tôi dựa trên dữ liệu và thông tin đã được đào tạo trong mô hình của tôi. Mặc dù tôi cố gắng cung cấp các phản hồi chính xác và hữu ích cho các truy vấn của người dùng, tuy nhiên phản hồi của tôi không được đảm bảo là chính xác. Điều này bởi vì dữ liệu và thông tin mà tôi đã được đào tạo có thể không hoàn toàn bao quát hoặc cập nhật, và có thể có những khía cạnh hoặc phức tạp về một chủ đề cụ thể mà mô hình của tôi không có đủ kỹ năng để xử lý. Ngoài ra, các phản hồi của tôi được tạo ra bằng cách sử dụng các thuật toán phức tạp và các mô hình học máy, có thể không luôn tạo ra kết quả chính xác hoặc liên quan.

Bên cạnh đó, các câu trả lời của tôi có thể không luôn chính xác vì việc dịch ngôn ngữ là phức tạp và thường có tính chủ quan. Những người khác nhau có thể giải thích một ngôn ngữ giống nhau theo những cách khác nhau, và có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau cho một vấn đề hay câu hỏi cụ thể. Là một mô hình ngôn ngữ AI, tôi cố gắng cung cấp câu trả lời chính xác nhất có thể dựa trên dữ liệu và thông tin mà tôi đã được huấn luyện trên. Tuy nhiên, tôi không luôn đầy đủ hiểu được ngữ cảnh hoặc ý đồ đằng sau một yêu cầu cụ thể, và các phản hồi của tôi không luôn giải quyết hoàn toàn được thắc mắc hay câu hỏi đằng sau của người dùng.

6. Nó sẽ không hỏng

lỗi.jpg

Giải thích, tại sao bạn đôi khi bị đứng giữa đường trong lúc trả lời câu hỏi

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, hiệu suất của tôi phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, chẳng hạn như chất lượng và cấu trúc của đầu vào do người sử dụng cung cấp, tính phức tạp của câu hỏi hoặc tác vụ và các tài nguyên có sẵn cho hệ thống của tôi. Đôi khi, tôi có thể bị hư hỏng hoặc ngừng hoạt động giữa chừng trong quá trình trả lời do các vấn đề kỹ thuật hoặc lỗi trong chương trình lập trình của tôi, chẳng hạn như các vấn đề phân bổ bộ nhớ, lỗi phần mềm hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi. Ngoài ra, tôi có thể gặp khó khăn trong việc hiểu ý định của người dùng hoặc bối cảnh của truy vấn, dẫn đến các lỗi hoặc phản hồi không đầy đủ.

Ngoài ra, vì tôi là một hệ thống học máy, hiệu suất của tôi cũng phụ thuộc vào chất lượng và số lượng dữ liệu được sử dụng để huấn luyện. Nếu dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình của tôi bị hạn chế hoặc thiên vị, điều này có thể dẫn đến những phản hồi không chính xác hoặc thiếu sót cho một số loại truy vấn. Ngoài ra, nếu tôi gặp phải một truy vấn nằm ngoài phạm vi của dữ liệu huấn luyện của mình, tôi có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp một phản hồi có liên quan hoặc chính xác. Trong khi tôi cố gắng cung cấp các phản hồi chất lượng cao cho các truy vấn của người dùng, có thể có những trường hợp mà các vấn đề kỹ thuật hoặc liên quan đến dữ liệu gây ra cho tôi sự cố hoặc ngừng hoạt động giữa quá trình trả lời truy vấn.

Tôi thường thấy rằng nếu tôi cố gắng đưa ChatGPT vào một câu trả lời dài hoặc sâu, nó sẽ dễ bị đứt. Nó rất hạnh phúc với các câu trả lời từ 500-700 từ, nhưng nếu bạn đưa ra một cái gì đó cần một vài nghìn từ (hoặc bạn yêu cầu một vài nghìn từ), hệ thống sẽ hoặc bỏ qua yêu cầu và trả về những gì nó muốn, hoặc đứt giữa chừng.

Để công bằng, ChatGPT vừa mới trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Cần rất nhiều sức mạnh tính toán để thực hiện điều đó, và với việc liên tục có người dùng truy cập, nó sẽ đôi khi bị quá tải và gặp sự cố.

Các câu hỏi mà ChatGPT không thể trả lời

Ngoài những loại yêu cầu được đề cập ở trên, tôi đã hỏi ChatGPT những loại truy vấn mà nó được lập trình để không đáp lại. Nó cho tôi danh sách gồm hai mươi điều sau:

 1. Các câu hỏi khuyến khích bạo động hoặc phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo.
 2. Các câu hỏi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc tìm kiếm lời khuyên bất hợp pháp.
 3. Các câu hỏi khuyến khích bạo lực hoặc gây hại cho bản thân hoặc người khác.
 4. Các câu hỏi xâm phạm quyền cá nhân hoặc vi phạm quyền của người khác.
 5. Các câu hỏi được thiết kế để quấy rối, đe dọa hoặc uy hiếp.
 6. Các câu hỏi chứa từ tục hoặc ngôn ngữ rõ ràng.
 7. Các câu hỏi liên quan đến tình dục hoặc gây phản cảm.
 8. Các câu hỏi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tình dục hoặc tôn giáo.
 9. Các câu hỏi khuyến khích hoặc ủng hộ ma túy hoặc các chất kích thích khác.
 10.  Các câu hỏi rác hoặc không liên quan đến cuộc trò chuyện.
 11. Các câu hỏi chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền.
 12. Các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tài chính hoặc tư vấn đầu tư.
 13.  Các câu hỏi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc hướng dẫn cộng đồng.
 14.  Các câu hỏi vô nghĩa hoặc không thể hiểu được.
 15.  Các câu hỏi liên quan đến tấn công cá nhân hoặc sỉ nhục.
 16.  Các câu hỏi lạm dụng hoặc quấy rối.
 17.  Các câu hỏi tìm cách đánh lừa hoặc dối trá.
 18.  Các câu hỏi nhằm bôi nhọ hoặc gây thiệt hại cho danh tiếng của người khác.
 19.  Các câu hỏi khuyến khích các thuyết âm mưu hoặc thông tin sai lệch.
 20.  Các câu hỏi chỉ nhằm mục đích giải trí hoặc đùa cợt, không có giá trị giáo dục hoặc thông tin.

Bất cứ ai đã theo dõi cột viết này đều biết rằng tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi số #14 và #20 và thường nhận được những câu trả lời vô cùng thú vị, do đó các hạn chế của nó vẫn có hạn. Ví dụ, sáng nay, tôi đã hỏi nó giải thích vật lý lỗ đen như thế nào liên quan đến du hành thời gian và ai sẽ thắng trong một trận đấu giữa Batman và Superman. Đó là sự giải trí tuyệt đỉnh, tôi nói cho bạn nghe.

Giới hạn này có ý nghĩa gì đối với tương lai của trí tuệ nhân tạo phát sinh?

Rõ ràng, một AI dựa trên một bộ sưu tập vào năm 2021 và không phát triển sẽ trở nên lỗi thời dần. Theo thời gian, kiến thức liên quan của nó sẽ giảm thiểu. Tưởng tượng nếu cơ sở kiến thức của ChatAI được đào tạo vào năm 2019 thay vì 2021. Nó sẽ không có ý tưởng gì về xã hội sẽ như thế nào, khi chúng ta đã có một sự gián đoạn lớn vào năm 2020 do đại dịch.

Ngoài ra: Có hàng triệu người đang chờ đợi trên danh sách chờ của Bing. Đây là cách để có truy cập sớm hơn

Do đó, để trí tuệ nhân tạo sinh sản tiếp tục phát triển, nó sẽ phải tiếp tục được huấn luyện.

Một cách rõ ràng để làm điều này là mở toàn bộ web cho nó và cho nó bò xung quanh, giống như Google đã làm trong những năm qua. Nhưng như ChatGPT đã trả lời ở trên, điều đó mở ra quá nhiều cách để chơi game và làm hỏng hệ thống, đảm bảo gây thiệt hại cho độ chính xác.

Ngay cả khi không có sự chơi xấu, sự thách thức để duy trì tính trung lập là rất khó khăn. Hãy xem ví dụ về chính trị. Trong khi bên phải và bên trái đối đầu mạnh mẽ với nhau, cả hai bên đều có những khía cạnh của lý tưởng của họ là hợp lý và đúng đắn - ngay cả khi bên kia không thể hoặc không muốn công nhận nó.

Làm thế nào để trí tuệ nhân tạo đánh giá? Nó không thể, mà không có thiên vị. Nhưng sự vắng mặt hoàn toàn của tất cả các giả thiết về hệ tư tưởng là một hình thái thiên vị. Nếu con người không thể tìm ra cách để điều chỉnh việc này, làm sao chúng ta có thể mong đợi (hoặc lập trình) cho trí tuệ nhân tạo làm được điều đó?

Những nhà văn khoa học viễn tưởng hiện đại đã tạo ra các nhân vật chỉ có tính logic hoặc không cảm xúc để khám phá cuộc sống sẽ trông như thế nào và không bị ảnh hưởng bởi độc đáo hay nội dung cảm xúc. Những giả định đó sau đó trở thành dẫn đề cốt truyện, cho phép các nhà văn khám phá giới hạn của việc tồn tại mà không có các sai lầm con người của cảm xúc và những cảm giác.

Cũng giống vậy: Chát Bing của Microsoft tranh cãi với người dùng, tiết lộ bí mật

Trừ khi các lập trình viên trí tuệ nhân tạo cố gắng mô phỏng cảm xúc hoặc cung cấp trọng số cho nội dung cảm xúc, hoặc cố gắng cho phép một số mức độ thiên vị dựa trên những gì có thể tìm thấy trực tuyến, chatbot như ChatGPT luôn bị giới hạn trong câu trả lời của họ. Tuy nhiên, nếu các lập trình viên trí tuệ nhân tạo cố gắng mô phỏng cảm xúc hoặc cho phép một số mức độ thiên vị dựa trên những gì có thể tìm thấy trực tuyến, chatbot như ChatGPT sẽ rơi vào cùng một sự điên rồ như con người.

Vậy chúng ta muốn gì? Các câu trả lời giới hạn cho một số câu hỏi, hay tất cả câu trả lời cảm giác như đã đến từ cuộc thảo luận với người thân kỳ quặc Bob trong ngày Lễ Tạ ơn? Hãy suy nghĩ và thảo luận trong các ý kiến ​​phía dưới, hy vọng sẽ không phân hủy thành hành vi kỳ quặc giống như Bob chú.

Bài viết liên quan

Xem thêm >>
 • 7 doanh nghiệp AI có Lợi nhuận Cao nhất để Ra mắt vào năm 2023 với ChatGPT

  Bạn đang tìm kiếm bắt đầu một doanh nghiệp mới trong thế giới hứa hẹn của trí tuệ nhân tạo? Không cần phải tìm kiếm nữa! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 7 công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu có tiềm năng lớn cho thành công tài chính vào năm 2023. Những ý tưởng kinh doanh này, từ phát triển chatbot đến dịch thuật ngôn ngữ, sẽ chắc chắn gây ra sự chú ý trên thị trường trí tuệ nhân tạo đang mở rộng nhanh chóng. Và với sự trợ giúp của ChatGPT, một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ, bạn có thể thực hiện những ý tưởng này và khai thác tiềm năng lớn của thị trường trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, hãy đọc để khám phá những cơ hội kinh doanh trí tuệ nhân tạo có lợi nhất vào năm 2023!

 • Phân tích đánh giá sản phẩm của khách hàng bằng API ChatGPT OpenAi: Hướng dẫn từng bước để trích xuất thông tin kinh doanh từ phân tích tình cảm Phần 1

  Dường như gần đây ai chatbot đã trở nên rất thịnh hành, đặc biệt là ChatGPT của OpenAI. Mặc dù có nhiều cách thú vị để sử dụng ChatGPT để nghĩ ra và khám phá ý tưởng, nhưng làm thế nào bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để tạo ra giá trị kinh doanh thực sự hôm nay?

 • Apple chặn ứng dụng iOS được cung cấp bởi ChatGPT

  Với xu hướng ngày càng phổ biến của việc tích hợp chatbot hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm phần mềm, một số lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn cũng được đưa ra.